citrus

Rady a návody na pestovanie

Citrusy sú vždyzelené, teplomilné subtropické až tropické rastliny. Pochádzajú z krajín juhovýchodnej Ázie, kde sa im darí celoročne pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu.

Citrusy: citrónovníky, pomarančovníky, mandarínkovníky,…

Citrusy sú vždyzelené, teplomilné subtropické až tropické rastliny. Pochádzajú z krajín juhovýchodnej Ázie, kde sa im darí celoročne pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu, ich pestovanie má však pomerne dlhú tradíciu už aj v našich zemepisných šírkach. Medzi najznámejšie z citrusov patrí pomarančovník, citrónovník, grapefruitovník, mandarínkovník, limetkovník a pomelovník, pričom väčšina z nich sú kry, prípadne malé, až stredne veľké stromy.

Zadováženie citrusu:

citrus si môžete kúpiť už vypestovaný v špecializovanej predajni s exotickými rastlinami (napríklad aj u nás – hypertext), prípadne si môžete vypestovať vlastný citrus zo semienka. Tento Vám však nebude rodiť skôr než po 10 rokoch. Praktická rada: pri kúpe vypestovaného citrusu je dôležité u predajcu zisťovať, v akých podmienkach citrus rástol, a síce rýchla alebo nevhodná zmena podmienok sa totiž môže negatívne odraziť na jeho celkovom zdraví.

Zložitosť pestovania:

citrus zvládne pestovať aj úplný začiatočník za predpokladu, že starostlivosť oň prispôsobí ním zvolenému spôsobu pestovania a aktuálnemu ročnému obdobiu.

Spôsoby pestovania:

v prvom rade je možné citrusy pestovať v zasklených interiéroch, ktoré môžeme cez zimu umelo vykurovať na potrebnú teplotu, t.j. v skleníkoch, fóliovníkoch a pod. Najvhodnejší a najrozšírenejší spôsob u nás je však ich pestovanie vo vegetačných nádobách (kvetináčoch) umiestnených v exteriéri počas vegetačného obdobia a v interiéri počas zimných mesiacov. Citrusy je možné pestovať aj výlučne v interiéri, avšak v zimných mesiacoch je potrebné primerane znížiť izbovú teplotu (pozn. pod +18 stupňov Celzia). Prostredie, v ktorom citrusy pestujeme, musí mať vo vyváženom vzájomnom pomere svetlo, teplo, vodu a živiny. Nedostatok alebo nadbytok len jednej z nich spôsobuje vážne poruchy rastliny. Určujúcim faktorom je množstvo svetla, a síce s ubúdajúcim množstvom svetla znižujeme teplotu, obmedzujeme zálievku ako aj hnojenie.

Vhodné stanovisko pre citrus počas vegetačného obdobia:

citrusy milujú leto v exteriéri, preto je potrebné ich hneď, keď už nehrozia mrazy, umiestniť na balkón, terasu, či do záhrady, a to najprv do polotieňa a po pár týždňovej aklimatizácie hoc aj na slnečnejšie stanovisko. Citrusy sú vo všeobecnosti svetlomilné rastliny, a síce kým pomarančovník, mandarínkovník a grapefruitovník dobre znášajú aj priame slnečné žiarenie, citrónovníku lepšie vyhovuje svetlo rozptýlené. Nie je vhodné umiestňovať citrusy na veternom stanovisku, keďže nemajú radi prievan.

Starostlivosť v zimnom období:

počas zimných mesiacov je potrebné citrus správne zazimovať. Rozoznávame tropický spôsob zazimovania, kedy je citrus umiestnený vo vykurovanom skleníku s optimálnymi podmienkami, aby mohol celoročne rásť kvitnúť a plodiť ako v trópoch, subtropický spôsob zazimovania (pozn. najfrekventovanejší), pri ktorom citrus uvádzame do vynúteného zimného pokoja tak, že ho umiestnime do tmavej vetranej miestnosti s vnútornou teplotou od +1 do +10 stupňov Celzia. Zimovanie pri izbovej teplote môže citrus horšie znášať najmä vtedy, ak má nedostatok svetla a suchý vzduch. Ak sa rozhodnete zimovať citrus v interiéri, odporúčame Vám, aby ste preň našli čo najchladnejšie a zároveň dostatočne svetelné miesto (napr. pri okne) a aby ste pravidelne rosili jeho listy vodou. Posledným spôsobom je prezimovanie v tzv. tranšejách – skleníkoch pod úrovňou zeme. Praktická rada: v miestnosti, kde budete citrus zimovať neskladujte ovocie a zeleninu, a síce uvoľňovaný etylén pri ich dozrievaní môže spôsobiť až úplné opadnutie listov.

Voľba vhodného substrátu:

citrusy sú síce vlhkomilné, zároveň sú však aj veľmi háklivé na premokrenie substrátu. Preto je dôležité ich vysádzať do substrátu, ktorý je dostatočne vzdušný a priepustný. Tento je možné si zakúpiť v špecializovanej predajni (napríklad aj u nás – hypertext) alebo si ho pripraviť zmiešaním substrátu pre sukulenty a klasického záhradného substrátu v pomere 1:1. Dno vegetačnej nádoby (kvetináča) odporúčame vysypať štrkom hrubšej frakcie, čím zabezpečíme dostatočný odtok prebytočnej vody. Praktická rada: kvalitný substrát pre citrusy obsahuje až do 50 % kokosového vlákna.

Zalievanie:

frekvencia zálievky citrusu závisí jednak od podmienok, v ktorých ho pestujeme ale aj od ročného obdobia. Citrus, aj keď je vlhkomilnou rastlinou, skôr znesie občasné sucho ako časté prelievanie. Pri premokrení substrátu totiž nie je schopný cez premočené korene vstrebávať živiny, čo sa prejaví žltnutím jeho listov a celkovým zhoršením jeho zdravotného stavu. Ak máme počas horúceho leta vegetačnú nádobu (kvetináč) s citrusom umiestnenú v exteriéri, je potrebné ho zalievať častejšie, naopak pri citruse umiestnenom v interiéri potreba jeho častého zalievania klesá. Citrusy odporúčame zalievať mäkkou vodou izbovej teploty. Zároveň odporúčame, a to najmä v zimnom období, rosiť listy rastliny vodou, keďže citrusy nemajú radi suchý vzduch. V zime citrusy zalievame len veľmi mierne, nadmiera vody v tomto období by mohla rastlinu dokonca aj zahubiť. Praktická rada: keďže úžitková, resp. studničná voda obsahuje veľa vápnika a horčíka a úžitková voda obsahuje navyše aj veľa chlóru, je vhodné na zalievanie používať úžitkovú vodu, resp. studničnú vodu zriedenú s vodou dažďovou, prípadne destilovanou, nie však technickou.

Kvitnutie a plody:

 niektoré citrusy kvitnú 3 až 4 krát ročne s tým, že ich plody dozrievajú v rozmedzí od 5-tich do 15-tich mesiacov po odkvitnutí v závislosti od druhu pestovaného citrusu (napr. mandarínka dozrieva do 5 mesiacov, pomaranče do 7 mesiacov a citróny do 8 mesiacov po odkvitnutí). Nie je preto výnimočné, že na rastline nájdeme kvety, zelené plody a súčasne aj dozreté plody. Kvety citrusov sú väčšinou samoopelivé, takže o ich opelenie sa netreba príliš starať.  Praktická rada: na dostatočné vyživenie jedného plodu potrebuje mať citrus 20 až 30 listov.

Presádzanie:

citrusy je potrebné presádzať vždy až po tom, čo prekorenia svoj pôvodný kvetináč, a to do kvetináča väčšieho vždy o 2 až 3 cm. Na dno kvetináča umiestnime keramzit, prípadne štrk ako drenážnu vrstvu pre odvod prebytkovej vody. Rastline doplníme živiny formou nového substrátu. Ak treba, citrusy presádzame na jar, t.j. ešte pred začatím vegetačného obdobia. Citrusy staršie ako 10 rokov už netreba presádzať, odporúčame im však vymieňať vrchnú vrstvu substrátu (cca. 25 % substrátu v nádobe), aspoň raz za vegetačné obdobie.

Prihnojovanie:

citrusy odporúčame prihnojovať kombináciou tekutého hnojiva určeného pre citrusy (s vyšším obsahom železa) a granulovaného hnojiva s postupným uvoľňovaním (tieto a aj iné výrobky nájdete aj v ponuke u nás – hypertext) tak, aby sme pre rastlinu zabezpečili dostatočné množstvo živín počas celého vegetačného obdobia. Kým granulované hnojivo aplikujeme na začiatku vegetačného obdobia, tekutým hnojivom prihnojujeme citrusy v lete až raz týždenne. V zime citrus (umiestnený v interiéri) neprihnojujeme vôbec. Praktická rada: citrus prihnojujeme za pomoci tekutého hnojiva vždy len do vlhkého substrátu tak, aby sme mu nespálili korene.

Strihanie:

počas prvých 5-tich rokov vykonávame každoročne tzv. výchovný rez, ktorým vytvárame pevnú a pravidelne rozkonárenú korunu. Na starších rastlinách robíme udržovací rez, ktorým udržiavame rovnováhu medzi rodivosťou a novými prírastkami. Keď už nepomáha udržovací rez vykonáme presvetľovací rez, ktorý je najradikálnejším rezom. Citrusy striháme vždy v predjarí.

Škodcovia a choroby:

pestovanie citrusov v našich (chladnejších) podmienkach má aj svoje výhody, a síce bežné bakteriálne a vírusové ochorenia citrusov sa u nás vyskytujú len veľmi zriedkavo. Reálne môžu citrusy ohroziť skôr hubové ochorenia, proti ktorým môžeme bojovať obmedzením ich zalievania a vlhkosti vzduchu, prípadne fungicídmi. Citrusy letnené vonku najčastejšie napádajú vošky a molice, v interiéri ich môžu napadnúť puklice ale tiež červce, ktoré je potrebné odstraňovať už chémiou. V záhradách si treba dať pozor najmä na vtáky a slimáky, ktoré citrusy vážne poškodzujú.

Zaujímavosti:

pri prenesení rastliny z chladného vonkajšieho prostredia do interiéru, kde je teplota vyššia o 5 a viac stupňov Celzia, je potrebné citrus vždy zaliať teplou vodou (+30 až +35 stupňov Celzia). V tomto prípade sa totiž listy citrusu zohrejú rýchlejšie ako jeho koreň (pozn. listy síce odparujú vodu, koreň však nie je aktívny – t.j. nenahrádza stratu vody), a tým dochádza k masívnemu opadávaniu listov, častokrát až k úplnému úhynu.